Литература и психоанализа: Одисей и въпросът за търсенето

Предстоящи събития

Литература и психоанализа: Одисей и въпросът за търсенето: "Ужасяващото" на З. Фройд

Литература и психоанализа: Одисей и въпросът за търсенето: „Ужасяващото“ на З. Фройд

Минали събития

Научна конференция "Литература и психоанализа"

Научна конференция „Литература и психоанализа“

Литература и психоанализа: Одисей и въпросът за търсенето

Литература и психоанализа: Одисей и въпросът за търсенето

Литература и психоанализа. Образът на Одисей в "Тълкуване на сънищата" от Зигмунд Фройд

Литература и психоанализа. Образът на Одисей в „Тълкуване на сънищата“ от Зигмунд Фройд

Литература и психоанализа: Космическите одисеи на Станислав Лем

Литература и психоанализа: Космическите одисеи на Станислав Лем