Границите на знание и желание. Фауст

Предстоящи събития

Минали събития

Литература и психоанализа: "Границите на знание и желание. Фауст" - първа среща

Литература и психоанализа: “Границите на знание и желание. Фауст” – първа среща