Четене на “Етика на психоанализата”

Група по ИПП и четене на „Етика на психоанализата”, ръководена от В. Вътов;