Наслада, изтласкване, симптом

Участници са Елица Цигорийна, Иван Дулов и Илияна Кираджиева. Еднократно като гост в картела се е включвала Мария Калинова, преподавател в катедра “Терия на литературата", факултет “Славянски филологии". Картелът работи от Януари 2015 г.  под супервизията на г-н Вътов и  през февруари 2017 приключи работата си.