Събиране трудове на Фройд

– През цялата 2016 работи група, сформирана по предложение на Валентин Йорданов.  Идеята е да се проследят всички публикации на Фройд в поранния му период, преди „Тълкуване на сънищата „, като почти всички не са преведени на български. Членовете на групата имат желание да проследят как се е  променила  неговата  мисъл. Започнали са с публикации от 1890г. 

Членовете в картела са: Валентин Йорданов, Милица Гечева, Валерия Виденова, Велина Иванова, Диляна Дилкова,  Ирина Калбанова.