Аутизъм и детска психоза

Начало – 2016

В него се включиха Десислава Гъдева, Мимоза Димитрова, Диана Циркова, Милкана Лазарова, Елка Божкова, Андреа Атанасова, Константин Мичев, Мария Питерс, Розалина Дочева и Ели Георгиева.