Картели

Аутизъм и детска психоза

Начало – 2016

В него се включиха Десислава Гъдева, Мимоза Димитрова, Диана Циркова, Милкана Лазарова, Елка Божкова, Андреа Атанасова, Константин Милчев, Мария Питерс, Розалина Дочева и Ели Георгиева..
Наслада, изтласкване, симптом

Начало - 2015

Участници са Елица Цигорийна, Иван Дулов и Илияна Кираджиева. Еднократно като гост в картела се е включвала Мария Калинова, преподавател в катедра „Теория на литературата“, факултет „Славянски филологии“. Картелът работи от Януари 2015 г. под супервизията на г-н Вътов и през февруари 2017 приключи работата си.
Четене и превод на текста на Фройд „Проект за една научна психология“

Начало – 2016

През 2016 година заработи и още един нов картел, създаден по идея на Клод-Ноел Пикман за четене и превод на текста на Фройд „Проект за една научна психология“. Целта на картела е предварителна работа по основни понятия и превод на текста, който да бъде предоставен на членовете на Асоциацията. В работата на картела взимат участие: Розалина Дочева, Александър Петров, Момчил Русев, Лора Николова, Елица Цигорийна, Велина Иванова, Милкана Лазарова.
Събиране трудове на Фройд

Начало – 2016

През цялата 2016 работи група, сформирана по предложение на Валентин Йорданов. Идеята е да се проследят всички публикации на Фройд в по–ранния му период, преди „Тълкуване на сънищата „, като почти всички не са преведени на български. Членовете на групата имат желание да проследят как се е променила неговата мисъл. Започнали са с публикации от 1890г.

Членовете в картела са: Валентин Йорданов, Милица Гечева, Валерия Виденова, Велина Иванова, Диляна Дилкова, Ирина Калбанова..
Четене на „Етика на психоанализата“

Група по ИПП и четене на „Етика на психоанализата”, ръководена от В. Вътов;
Четене на текстове на Доналд Уиникът

Продължи своята работа групата за четене на текстове на Доналд Уиникът. Обсъждаха се текстове от сборника „Процесът на съзряване при детето“ и „Игра и реалност“. В картела участват: Маргарита Тарейн, Ирина Атанасова, Мария Питърс, Милкана Лазарова, Ирина Заркова.
Фройд - Метапсихология: от Проекта до Очерка
Още от самото начало Фройд организира своята теория в три ясно артикулирани сфери- динамическа, икономическа и структурна(топическа). Пресечната точка на тези три регистъра, където ще се разгърнат всички най-фундаментални и абстрактни хипотези за психичното, той нарича метапсихология. Тези трудове далеч не изчерпват наследство на Фройд, но представляват един отличен в дидактическо отношение път на изследване на всеки един аспект на психоанализата. Форматът на работа е отворен и цели да позволи на всеки да работи там, където са неговите въпроси. За повече информация: valentin.n.yordanov@gmail.com - Валентин Йорданов