Обучения

Участието в теоретични, клинични семинари е съществена част от психоаналитичното формиране. Всяка година се изготвя програма за следващата учебна година, която започва през септември и завършва през юни следващата година. Програмата включва между пет и седем френско-български клинични семинара, обединени в обща тема. Темата на настоящата учебна година /2016-2017/ е „Обектът“, а темата на учебната 2017-2018 година е „Идентификацията“.

Част от нашия организационен живот са вътрешните семинари и работата в картели. Вътрешните семинари са организирани около желанието на членовете да представят нови и интересни текстове, които са прочели: семинар „Прочетох нещо интересно“ и споделяне на терапевтичната клинична практика: семинар „Работа по клинични случаи“. Картелите са малки групи от членове на асоциацията, които искат да задълбочат знанията си върху определени психоаналитични понятия, трудове на Зигмунд Фройд, Жак Лакан и други психоаналитици или различни аспекти на психоаналитичната теория и практика. Понятието „картел“ като вид групова работа е въведено от Жак Лакан, който е настоявал върху необходимостта, изучаването на класическите психоаналитични трудове, както и дискусията по основните психоаналитични понятия да се подема отново от всяко поколение аналитици. Работата в картелите се представя веднъж годишно на вътрешен семинар.

От 2016г. започна семинарът „Литература и психоанализа: Едип“, организиран съвместно с катедра „Теория на литературата“ на СУ „Св.Кл.Охридски“. Този семинар отразява нашето желание за споделено пространство и дискусия извън тесния психоаналитичен кръг със съмишленици, които си служат по различен начин с психоаналитичните идеи.

Подобен е мотивът ни за организиране и провеждане на публични лекции

От 2017г., Асоциацията ни лицензира към МОН 16 обучителни програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Програмите са резултат от задълбочена и продължителна теоретична и практическа работа, както и на желание да се предаде и дискутира натрупания опит, да се създаде професионална общност за обмен на въпроси и идеи.

Тази инициатива бе подпомогната от успешното провеждане на две Летни училища.