Асоциация "Българско психоаналитично пространство"

АБПП е сдружение с обществено полезна дейност, създадено през 2008г да работи за популяризирането на психоаналитичната теория и практика в България. Действията на организацията са насочени към подпомагане изграждането на специалисти - психоаналитици. Сред целите на сдружението е създаването на терапевтични институции и практики за подпомагане на българските граждани, деца и семейства. Към асоциацията съществува етична комисия, което в още по-голяма степен позволява на практикуващите психотерапия, членове на асоциацията, да работят съобразно духа и принципите на психоанализата.

Психоанализата

Асоциацията и нейните членове приемат понятието за психоанализа дадено от Зигмунд Фройд и ще работят за изследване на връзките между психоаналитичната теория и практика в духа на теорията на Зигмунд Фройд, Жак Лакан, Мод Манони, Франсоаз Долто и Британската школа (Мелани Клайн, Доналд Уиникът и Уилфред Бион).

История на АБПП

Историята на Асоциация „Българско психоаналитично пространство” е неразривно свързана с активностите на Association Psychanalytique et de Recherches Freudiennes “Espace Analytique” – Paris в България.

Видео-интервюта

През второто полугодие на 2013 година Асоциация Българско психоаналитично пространство предприе инициативата да представя по достъпен начин актуални обществени теми и проблеми от нашето съвремие от позициите на психоаналитичния дискурс.

Семинар на д-р Патрик Деларош

ПРИНОСЪТ НА ПСИХОАНАЛИТИЧНИЯ ПОДХОД КЪМ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Дни на Франсоаз Долто в България 2015

"Майчинство и ранно детско развитие" е темата, по която ще се работи в тазгодишното издание на Дните на Долто в България с участието на френски психоаналитици и експерти от България...